AVTECH Thailand

จำหน่าย กล้องวงจรปิด AVTECH

TCP/IP กับระบบ กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด-IP-Camera-กับระบบ-lan

กล้องวงจรปิด-IP-Camera-กับระบบ-lan

TCP/IP  กับระบบ กล้องวงจรปิด

TCP/IP  หรือมีชื่อเต็มว่า  Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol  เป็นชุดโปรโตคอลที่ไว้ใช้งานในการสื่อสารเพื่อ  รับ-ส่ง  ข้อมูล  ระหว่างต้นทางกับปลายทาง  โดย  TCP/IP  มีหน้าที่ทำการสื่อสารบน  Internet  แบบข้ามเครือข่ายได้โดยที่ไม่ว่าเส้นทางระหว่างต้นทาง  กับปลายทางเกิดปัญหาข้อบกพร่องอะไรขึ้น  TCP/IP  เองก็สามารถที่จะหาเส้นทางในการเชื่อมต่อสื่อสารไปจนถึงปลายทางได้   TCP/IP  จึงได้รับความนิยมมายาวนานจนถึงปัจจุบัน  แล้ว  TCP/IP  เองก็มีบทบาทกับ  กล้องวงจรปิด  แบบระบบ  IP  เป็นอย่างมากเนื่องจาก  กล้องวงจรปิดแบบ  IP  หรือ IP Camera นั้นทำงานอยู่บนพื้นฐานการสื่อสารกันด้วยชุดของ  Protocol  นั่นเอง

คราวนี้เราจะมาแยกดูหน้าที่ของ  TCP  กับ  IP  กันว่าทำหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วเราจะต่อกันด้วยเรื่องของ  Network  Address  กับ  IP  Address  กันต่อเพื่อให้มีความเข้าใจในระบบการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายมากขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการติดตั้งระบบ  กล้องวงจรปิด  แบบ  IP  กันนะครับ

TCP  (Transmission  Control  Protocol)  โดยเราต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนว่า  TCP  นั้น  มีทั้งต้นทาง  กับปลายทาง  โดย  TCP  ต้นทางทำหน้าที่แยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ  หรือที่เรียกกันติดปากว่า  Package  แล้วก็ส่งมันออกไปยังปลายทาง  เมื่อข้อมูลถูกส่งไปถึงปลายทางแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของ  TCP  ที่อยู่ปลายทางทำการรวมข้อมูลที่แยกกันออกเป็นหลาย ๆ  Package  มารวมกันอีกครั้ง  แต่ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดข้อมูลที่ได้มาไม่ครบ  TCP  ปลายทางก็จะขอข้อมูลจาก  TCP  ต้นทางให้ส่งมาให้อีกครั้ง  เป็นยังไงบ้างครับการทำงานของ  TCP  ฉลาดมากเลยใช่หรือเปล่าครับไม่แปลกใจเลยที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

IP  (Internet  Protocol)  ทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง  ไปยังจุดรับข้อมูลปลายทางโดยอาศัย  IP  Address  เป็นตัวกำหนดเป้าหมายปลายทางนั่นเอง  โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมี  IP  Address  ที่ไม่ซ้ำกันเป็นตัวอ้างอิง  โดย  IP  Address  จะมีลักษณะเป็นชุดตัวเลขมีทั้งหมด  4  ชุดด้วยกันโดยมีเครื่องหมาย  .  คั่นระหว่างหมายเลข  ตัวอย่าง  เช่น  127.0.0.1  เป็นต้น  โดย  IP  Address  ประกอบไปด้วยชุดตัวเลขสองส่วนด้วยกันที่จะใช้ระบุเป้าหมายปลายทาง  คือ  Network  Address  +  Computer  Address

Network  Address  เป็นชุดตัวเลข  โดยถูกแบ่งออกเป็น  Class  A,  Class  B  และ  Class  C

Class  A  มีความสามารถในการแจกจ่าย  IP  Address  ได้สูงสุด  16  ล้านหมายเลข

Class  B  มีความสามารถในการแจกจ่าย  IP  Address  ได้เพียง  65,000  หมายเลข

Class  C  มีความสามารถในการแจกจ่าย  IP  Address  ได้น้อยที่สุดเพียง  256  หมายเลข

IP  Address  แบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่

1.IP  Address แบบ  Public  IP  Address  เป็นหมายเลข  IP  ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ  Internet  ที่แจกจ่ายมายังผู้ใช้บริการเพื่อให้ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต  โดย  IP  นี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้งานกับ  server  ของผู้ให้บริการนั่นเอง

2.IP  Address แบบ  Private  IP  Address  เป็นหมายเลข  IP  ที่ถูกกำหนดขึ้นเองภายในกลุ่ม  หรือภายในองค์กรเพื่อกันเอง  เพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายภายในเท่านั้น  โดยมีการกำหนด  IP  2  แบบ  คือ

2.1การกำหนด  IP  แบบ  Static  เป็นการกำหนด  IP  ของแต่ละเครื่องไม่ให้ซ้ำกันโดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะถูกกำหนดหมายเลข  IP  Address  เป็นของตัวเองจากผู้ติดตั้ง  หรือผู้ดูแลระบบ

2.2การกำหนด  IP  แบบ  Dynamic  โดยการกำหนด  IP  วิธีนี้  DHCP  Server  จะเป็นตัวกำหนดหมายเลข  IP  Address  ให้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องระบุ  IP  Address  บนคอมพิวเตอร์

เป็นอย่างไรบ้างครับพื้นฐานของ  TCP/IP  ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่หรือเปล่าครับ  ทีนี้การติดตั้ง  กล้องวงจรปิด  CCTV  แบบ  IP  ก็ไม่ยากอีกต่อไปแล้วนะครับ

 

Related Post