AVTECH Thailand

จำหน่าย กล้องวงจรปิด AVTECH

Sale! PhotoCell
PhotoCell

PhotoCell

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

Sensor ป้องกันประตูหนีบ หากประตูเปิดอยู่ แล้วมีวัตถุใดๆ มาขวางสัญญาณ Photocell sensor ประตูจะไม่ปิดเมื่อได้รับคำสั่งให้ปิดประตู ในกรณีมีระบบป้องกันการกระแทก หากมีสิ่งกีดขวางประตูในขณะประตูกำลังปิด ประตูจะเปิดกลับทันที

฿2,500.00 ฿2,000.00

PhotoCell

Sensor ป้องกันประตูหนีบ หากประตูเปิดอยู่ แล้วมีวัตถุใดๆ มาขวางสัญญาณ Photocell sensor ประตูจะไม่ปิดเมื่อได้รับคำสั่งให้ปิดประตู ในกรณีมีระบบป้องกันการกระแทก หากมีสิ่งกีดขวางประตูในขณะประตูกำลังปิด ประตูจะเปิดกลับทันที

phoneLine