AVTECH Thailand

จำหน่าย กล้องวงจรปิด AVTECH

Sale! คาปาซิเตอร์ 16uF
คาปาซิเตอร์ 16uF

คาปาซิเตอร์ 16uF

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

คาปาซิเตอร์ ตัวเก็บประจุสำหรับวงจรมอเตอร์ประตูอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้กับมอเตอร์

฿650.00 ฿350.00

คาปาซิเตอร์ 16uF

คาปาซิเตอร์ 16uF ตัวเก็บประจุสำหรับวงจรมอเตอร์ประตูอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้กับมอเตอร์

phoneLine