AVTECH Thailand

จำหน่าย กล้องวงจรปิด AVTECH

สัญญาณแจ้งเตือน

 • ES-S6A

  ฿1,700.00 ฿1,200.00

  ES-S6A อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยสัญญาณไซเรน ใช้เป็นระบบแบบสแตนด์อโลนหรือใช้เป็นรวมกับชุดสัญญาณกันขโมย eTiger รุ่น ETIGER S4 เป็นไซเรนเพิ่มเติมติดตั้งในตำแหน่งต่างๆบริเวณสถานที่นั้นๆ

 • ES-S7A

  ฿2,890.00 ฿2,050.00

  ES-S7A อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยสัญญาณไซเรนสำหรับภายนอก ใช้เป็นระบบแบบสแตนด์อโลนหรือใช้เป็นรวมกับชุดสัญญาณกันขโมย eTiger รุ่น ETIGER S4 เป็นไซเรนเพิ่มเติมติดตั้งในตำแหน่งต่างๆบริเวณสถานที่นั้นๆ

 • ES-K1A

  ฿2,250.00 ฿1,600.00

  ES-K1A ชุดปุ่มกดไร้สายสำหรับสั่งการ เปิด-ปิด การแจ้งเตือนของระบบด้วยรหัสผ่านหรือใช้ RFID Tag เพื่อควบคุมระบบการแจ้งเตือนการเข้าออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติ ใช้รวมกับชุดสัญญาณกันขโมย eTiger รุ่น ETIGER S4