AVTECH Thailand

จำหน่าย กล้องวงจรปิด AVTECH

เครื่องทาบบัตร WATASHI WPM018

WPM018ในชุดประกอบด้วย

  • WKC046 DOOR RELEASE BUTTON NO.YA-82K (ไม่มีจอ)
  • WKC010 ELECTROMAGNETIC LOCK Model WA-280 (LED)
  • WKC014 LZ BRACKET  Model ABK 280 ZL
  • WKC017 DOOR RELEASE BUTTON  NO.WA-800A
  • WKC018 POWER SUPPLY CONTROLLER  3A  Model.WA-902
  • FREE WKI002 ID CARD (บัตรหนา) 10 ใบ
  • BL002 BOX ลอย
  • สายโทรศัพท์ 10 เมตร
ไลน์ ชัยชนะไอที

แสกน QR Code หรือ แตะภาพ

WPM018

ราคาเพียง 8,000- บาท

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว/ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการติดตั้ง)

โทร :  096-778-7773 , 087-794-7773 , 089-444-8443 , 082-345-7773

E-mail : sale9@chaichana-it.com

หากต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก กรุณาติดต่อ ผจก.ฝ่ายขาย   โทร  086-9944-577

Related Post