AVTECH Thailand

จำหน่าย กล้องวงจรปิด AVTECH

ระบบกล้องวงจรปิด การตรวจสอบ และ ดูแลบำรุงรักษา

กล้องวงจรปิด กับ การบำรุงรักษา

กล้องวงจรปิด กับ การบำรุงรักษา

การตรวจสอบและดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด

          จากที่ผู้ใช้งานได้ทําการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแล้วนั้น ในช่วงที่ยังอยู่ในระยะประกัน

ซึ่งอยู่ในการดูแลของทีมช่างมืออาชีพของทางเราซึ่งเป็นผู้จัดจําหน่ายและให้บริการอย่างใกล้ชิด

ผู้ใช้งานเองคงยังไม่ต้องกังวลอะไรมากมายเกี่ยวกับการดูแลรักษามากนัก

แต่หลังจากที่หมดระยะเวลาการประกันแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบ ความพร้อม

ตรวจหาข้อบกพร่องและยืดอายุการใช้งานให้กับระบบกล้องวงจรปิดของเรานั้น

เราเองก็ควรทราบวิธีการดูแลและเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้บ้างเพื่อเวลาตรวจซ่อมแก้ไขจะได้มีข้อมูลเอาไว้อ้างอิ

งตรวจสอบ ทําให้ง่ายต่อการหาจุดบกพร่องในระบบและดําเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

          เก็บข้อมูลพื้นฐานและควรรู้เส้นทางการเดินระบบรวมถึงจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ

จะเป็นการดีมากถ้าหากเรารู้จักอุปกรณ์และกล้องของเราทุกตัว กล้องวงจรปิดตัวไหนติดตั้งตรง Location

ไหน เครื่องบันทึกทํางานปกติหรือยังบันทึกอยู่หรือเปล่า แล้วมีจุดเชื่อมต่อตรงไหนที่ต้องคอยสังเกตบ้าง

การรู้จักอุปกรณ์ของเรานั้นจะทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

อีกทั้งหากเกิดปัญหาขึ้นในแต่ละครั้งเราควรทําบันทึกไว้ด้วยว่ากล้องตัวไหนเคยเกิดปัญหาหรืออาการอะไรม

าแล้วบ้าง เพื่อให้เราและช่างผู้เข้ามาตรวจซ่อมสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้อย่างแม่นยํา

           ฝุ่น กับ ความชื้น

 เป็นสาเหตุที่สําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพของระบบกล้องวงจรปิดของเรานั้นไม่คมชัด ภาพมัว หรือมีจุดดํา ๆ

แสดงผลอยู่บนหน้าจอ เราสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยการหมั่นทําความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นหน้าเลนส์ โคมใส

หรือแผ่นกระจกใสของ Housing โดยการทําความสะอาดเราควรใช้ผ้าที่ใช้สําหรับเช็ดชิ้นเลนส์โดยเฉพาะ

เพื่อเป็นการรักษาผิวเลนส์ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

และเพื่อความใสของหน้าเลนส์ซึ่งจะทําให้ภาพที่ได้นั้นมีความคมชัดขึ้น

แล้วจะยิ่งเห็นได้ชัดหากเป็นกล้องที่เป็นระบบ Full HD

เราควรใช้เครื่องเป่าลมเพื่อไล่ฝุ่นที่ติดอยู่กับตัวอุปกรณ์เพื่อทําให้อุปกรณ์ของเราสะอาดอยู่เสมอแต่เป่าลมก่อ

นนะครับแล้วค่อยเช็ดหน้าเลนส์เพราะฝุ่นจะได้ไม่กลับมาติดอีกครั้ง

          จุดเชื่อมต่อ กับความชื้น

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทําให้เกิดการเชื่อมต่อผิดพลาดระหว่างกล้องกับตัวเครื่องบันทึกภาพ DVR

หากเราไม่หมั่นทําการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอนั้น แล้วหากเกิดการผิดผลาดในการเชื่อมต่อขึ้นมา

ผู้ใช้งานอาจไม่ทันสังเกตและอาจพลาดโอกาสในการบันทึกภาพในช่วงเวลาสําคัญ ๆ ได้

ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของระบบอย่างสม่ําเสมอ

โดยการตรวจสอบนั้นสามารถทําได้ด้วยการถอดออกมาดูโดยการปิดการเชื่อมต่อเพื่อหยุดการทํางานของกล้

องแล้วจึงค่อยๆถอดจุดเชื่อมต่อออกมา ดูว่ามีความชื้นหรือถึงขั้นขี้เกลือสีออกขาวๆ เขียวๆขึ้นหรือเปล่า

หากเราตรวจพบว่ามีความชื้นมากและเกิดขึ้นบ่อยครั้งควรเรียกช่างที่มีความชํานาญมาดําเนินการเปลี่ยนหัว

Connector ใหม่และตรวจหาที่มาของความชื้น

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราเสียหายมากเกินที่จะแก้ไขได้ทันนั่นเอง

          จุดยึดเกาะต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

โดยจุดที่เราควรสังเกตจะเป็นจุดที่ตัวกล้องยึดติดอยู่กับผนังหรือเพดาน

รวมถึงตู้ที่เราใช้เก็บเครื่องบันทึกภาพหรือ DVR จุดต่าง ๆ

เหล่านี้ผู้ใช้งานหลายท่านอาจคิดว่าไม่จําเป็นต้องคอยดูเพราะคิดว่ามันถูกติดตั้งโดยฝีมือช่างที่ชํานาญและเป็

นจุดที่แข็งแรงที่สุด แต่หากบ้านหรือพื้นที่ที่เราติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดไว้นั้นเกิดแรงกระแทก

ไม่ว่าจะมาจากการซ่อมแซม ต่อเติม หรือการยกของชนไปมา

เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้กล้องของเราหล่นลงมาโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้

Related Post